Меню
Профиль Вход и регистрация
Назад » »

Биржай, церковь христиан веры евангельской

https://lt-lt.facebook.com/birzubaznycia
Перейти на сайт 1523
DIEVAS YRA MEILĖ
Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė

Biržų Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė įkurta 1912 metų birželio mėn. 3 d.
Susirinkimai vyksta sekmadieniais 11 val., trečiadieniais 18 val.

2012 metai Lietuvos sekmininkams bus ypatingi. Iš patikimų šaltinių yra žinoma, kad 1912 m. birželio 3 d. iš Amerikos grįžęs Petras Viederis įregistravo pirmąją Lietuvoje Biržų sekmininkų bažnyčią. Tai buvo pirmoji įregistruota sekmininkų bažnyčia tuometinėje Rusijos imperijoje. Pavadinimas „sekmininkai“ siejamas su sekminių diena, Šventosios Dvasios išliejimu, aprašomu Šventąjame rašte, Apaštalų darbų knygoje 2 skyriuje.
1912 metai ir yra sekmininkų judėjimo Lietuvoje pradžia.
Keletas faktų iš Lietuvos sekmininkų gyvenimo prieškariniu laikotarpiu:
- 1923 m. 9 mėn. 13 d. Biržų EKD buvo registruota Biržų–Pasvalio Apskrities Viršininko kanceliarijoje.
O tai reiškia, kad Biržų bažnyčia (Biržų EKB) jau tuo metu turėjo ne mažiau trijų bendruomenių skirtingose Lietuvos vietose ir vadinosi Biržų EKD.
- 1930 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ministras leido Biržų EKD vadovui Petrui Viederiui vesti ir tvarkyti metrikaciją.
- 1931 m. gruodžio 3 d. keičiami Biržų EKD Įstatai, pavadinime vietoje žodžio „Biržų“, įrašant Lietuvos [Lietuvos Evangelikų Krikščionių Draugijos Įstatai] ir Įstatų 8 straipsnyje nustatant, kad: § 8. „Draugijos veikimo plotas yra Lietuvos Respublika. Veikimo centras – Biržai“ (Lietuvos Evangelikų Krikščionių Draugijos - LEKD)
- Nuo 1935 m. leidžiamas mėnesinis laikraštis „Evangelijos šviesa“
- 1937 m. birželio 6 d. Biržai šventė ne tik Biržų bažnyčios 25-metį, bet ir 25-ties metų sekmininkų judėjimo Lietuvoje jubiliejų.
Žurnale „Primiritel“, leidžiamame rusų kalba tuometinėje Lenkijoje (1937 m. rugsėjis-spalis, Nr.9/10, psl. 78), randame atspausdintą Petro Viederio laišką, kuriame buvo rašome: „Birželio 6 d. bendruomenė Biržuose minėjo savo egzistavimo 25-metį. Vyresnieji broliai, dalyvavę pirmosios sekmininkiškos bendruomenės organizavime, su mumis pasidalino savo prisiminimais. Žinia apie krikštą Šv. Dvasia iš Amerikos į Lietuvą atėjo 1912 metais ir nepaisant sunkių laikų – Pasaulinio karo, revoliucijos – mūsų judėjimas neužgeso, bet augo ir dabartiniu metu bažnyčios visoje Lietuvoje „ramybėje, besimokindamos ir vaikščiodamos Viešpaties baimėje, ir Šv. Dvasios paguodoje, daugėjo. Apd 9, 31“. (P. Viederis)
- Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą Vilniaus evangelikų krikščionių parapija nusprendė įsijungti į Lietuvos evangelikų krikščionių centrą Biržuose. (Išrašas iš 1940 m. sausio 16 d. protokolo)
- Biržų bažnyčios 100 m. sukakties minėjimas vyko 2012 m. gegužės 26 d. - Biržų pilies menėje, 27 d. - Biržų sekmininkų bažnyčios pastate.

Похожие материалы